PSÍ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM

Psí psycholog - Psí trenér - Dog Behaviourist - Převýchova psů - Terapie psů - Psí polepšovna - Polepšovna domácích mazlíčků - Trénink psů - Výchova psů - Osobní konzultace - Stacionární terapie psů - Diagnostiková terapie psů - Ustájení psů za účelem usměrnění chování 

Nabízíme Vám pomoc při řešení veškerého problémového chování u vašich psů

PSÍ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM 2001-2024

Kde nás najdete? Starý Pelhřimov 4 - Kraj Vysočina - Česká republika

Psí psycholog - Psí etolog / Behaviorální specialista / Psí konzultant

Kontakt: +420 607 802 268 Zdeňka / Pelhřimov / Kraj Vysočina / Czech republic

+420 777 831 343 Vojta Maurer / Pelhřimov / Kraj Vysočina / Czech republic

V pracovní dny: 8.00 - 16.00 Hod.

EMAIL: z.kvs@email.cz / k.9@email.cz

V několika uplynulých letech zaplavilo neodbornou kynologickou veřejnost / majitele psů – psů společníků / tolik informací o výchově psů, o výcviku psů, o chování psů, že majitelé psů se přímo dusili „odbornými radami“, které dostávali z nejrůznějších míst, jak mají pečovat o své psy, jak je vychovávat, jak je cvičit a hlavně ty psy, kteří mají úlohu „ jen jako pes společník nebo jako rodinný pes“ a své rodině má jejich pes přinášet jen radost. Mnoho těchto informací je však hodně zavádějících a největší část těchto informací je úplně mimo mísu./ Knihy, letáky, internet, časopisy apod.

Tyto matoucí rozpory mají jedno společné: zcela opomíjejí vliv vzájemného působení pána a jeho psa na chování zvířete. Všímají-li si vůbec majitele jako činitele utvářejícího chování, omezuje se to na otázku, jak odráží nesprávné chování psa neurotické projevy jeho pána.

Behaviorální terapie psů je věda vycházející ze dvou oblastí výzkumu. Obě oblasti si kladou za cíl vědomě zlepšovat roli lidského faktoru. Stává se, že zkoumají psy v jejich sociální hiearchii, v cizím prostředí, podrobují psy psychickým testům včetně kompletní anamnézy a spoluúčasti majitele psa při terapii problémového chování psa. Chování psa žijícího v lidské smečce / rodině / je ale ve velké míře závislé na domácím prostředí, v němž hraje rozhodující úlohu lidská proměnná.

I v nejlepších rodinách se vyskytují konflikty citů a očekávání a v takových případech behaviorální terapeut rozpozná a vytuší, že mezi psem a jeho majitelem probíhá vysoké napětí. Zjišťuje, jak se vzájemně prolínají a ovlivňují duševní stavy uvnitř lidské smečky. Proto je nutné dodržovat doporučený cílený postup v terapii psa, jen to povede ke zvládnutí daného diagnostikovaného problému.

Problémové / abnormální – závadné /chování psů může mít různorodé příčiny jako např.: dědičné činitele, poranění mozkovny, některé patologické fyziologické stavy, neurotické stavy, nepřístojné chování, špatně zvolená komunikace se psem, špatně vedená výchova a výcvik psa atd. Proto je vhodné, aby majitel psa, který si neví rady s chováním svého psa, ihned vyhledal behaviorálního specialistu na psí chování a problém začal co nejdříve řešit – čím dříve tím lépe.

Za účelem konzultace, terapie chování, individuálním tréninkem za námi dojíždí klienti z celé ČR i ze zahraničí, ale vždy POUZE na základě předešlého objednání....

!!! Problémové chování samo nezmizí – jen se stářím psa upevňuje a utvrzuje !!!

Odborná pomoc při řešení problémového nebo jinak abnormálního chování psů

psí psycholog, psí psychologie, psí psycholog pelhřimov, psí psycholog vysočina, psí psycholog česká republika, převýchova psů, psí polepšovna, behaviorální terapie problémových psů, problémové chování psa, problémové chování psů, výchova psa, výchova psů, socializace psa, socializace štěňat, dog behaviourist, dog behaviour, pet behaviour, animal behaviour, etologie psů, psí psychologické centrum, chování psa, chování psů, agresivita psů, separační anxieta, behaviorální poradna, psí psycholog vojta maurer, psí etolog vojta maurer, převýchova psů vojta maurer, výcvik psů maurer, výcvik psů maurerová, kynologie maurerová, psí psycholog maurerová zdeňka